Obračun plaća - kalkulatorVrsta izračuna:
Neto primitak:
Broj djece:
Broj uzdržavanih osoba:
Stopa prireza:
Doprinosi za mirovinsko:


Bruto plaća : 10.000,00
Doprinosi iz bruto plaće :  
Mirovinsko osig. 1. stup : 2.000,00
Mirovinsko osig. 2. stup : 0,00
Dohodak : 8.000,00
Osobni odbitak : 2.200,00
Porezna osnovica : 5.800,00
Porez i prirez ukupno: 1.373,52
Porez : 1.164,00
- stopa 24% : 2.200,00 264,00
- stopa 36% : 3.600,00 900,00
Prirez : 209,52
Neto plaća : 6.626,48
 
Doprinosi na bruto plaću :
- zdravstveno osiguranje 15% : 1.300,00
- zaštita zdr. na radu 0,5% : 50,00
- zapošljavanje 1,7% : 170,00
Ukupni trošak poslodavca : 11.520,00

Napomena: Izračun je informativan i ne može se koristiti u druge svrhe.